Monday, September 02, 2019

Strong Freaking Dorian Hurricane

Awesome.

Hurricane Dorian.


 • Since 1950, only 3 Atlantic hurricanes have had max winds stronger than Hurricane Dorian's current max winds of 180 mph: Allen (1980): Max winds of 190 mph Gilbert (1988): Max winds of 185 mph Wilma (2005): Max winds of 185 mph
 • "Only one hurricane has made continental US landfall with winds this strong: The Labor Day Hurricane of 1935 (185 mph max winds)."
 • "Only two hurricanes have made continental US landfall with a lower pressure than Hurricane Dorian's current pressure of 913 hPa. Labor Day Hurricane of 1935 (892 hPa) and Camille of 1969 (900 hPa)."
 • "Dorian now has the strongest winds (180 mph) for a hurricane this far north (26.5°N) in the Atlantic east of Florida on record."
 • "The strongest hurricane landfalls in the Atlantic basin not in the continental US since 1985 are 180 mph landfalls by Hurricane Irma in 2017 on Barbuda, St. Martin and the British Virgin Islands. Unfortunately, it looks like Hurricane Dorian may join that infamous list shortly."

1 comment: 1. i couldn't believe that i would ever be re-unite with my ex-lover, i was so traumatize staying all alone with no body to stay by me and to be with me, but i was so lucky one certain day to meet this powerful spell caster Dr Akhere, after telling him about my situation he did everything humanly possible to see that my lover comes back to me, indeed after casting the spell my ex-lover came back to me less than 48 hours, my ex-lover came back begging me that he will never leave me again, 3 months later we got engaged and married, if you are having this same situation just contact Dr Akhere on his email: AKHERETEMPLE@gmail.com thanks very much sir for restoring my ex-lover back to me, his email: AKHERETEMPLE@gmail.com or call / whatsapp: +2349057261346
  hindi ako makapaniwala na kailanman ay muling makiisa ako sa aking kasintahan, labis akong na-trauma sa pananatiling nag-iisa na walang katawan na manatili sa akin at makakasama ko, ngunit napakasuwerte ako sa isang tiyak na araw upang matuganan si Dr Akhere, matapos sabihin sa kanya ang tungkol sa aking sitwasyon ginawa niya ang lahat ng makataong posible upang makita na ang aking kasintahan ay bumalik sa akin, sa katunayan matapos na ihagis ang spell ang aking dating kasintahan ay bumalik sakin ng mas masg 48 now, dumating ang dating kasintahan ko. bumalik sa pagmamakaawa sa akin na hindi na niya ako pababayaan, 3 buwan mamaya kami ay nakipag-ugnay at nag-asawa, kung nagkakaroon ka ng parehong sitwasyong ito makipag-ugnay lamang kay Dr Akhere sa kanyang email:
  AKHERETEMPLE@gmail.com maraming salamat sa sir sa pagpapanumbalik ng aking dating kasintahan bumalik sa akin, ang kanyang email: AKHERETEMPLE@gmail.com o tumawag / whatsapp: +2349057261346

  ReplyDelete


Life is goof!